Wijkarchief

Ontwerphandleiding voor gezonde wijken

Een handleiding met ontwerpprincipes die de gezondheid van wijkbewoners van naoorlogse wederopbouwwijken kunnen verbeteren, door in tezetten op het stimuleren van gezonde leefstijlen.

Resident co-create Urban Re-design

People’s lifestyles cause an increasing burden of healthproblems. Moreover, healthlevels are relatively low inpost-war neighbourhoods. Since the design of the builtenvironment influences how people use it, this pilotstudy investigates which urban interventions in the builtenvironment can improve the health of residents byimpacting their lifestyles. Co-creation of these interventionswith residents enhances their effectiveness.