Placemaking

Placemaking streeft naar een radicale verandering in het idee dat straten en pleinen alleen dienen als ruimte voor auto’s, zoals dat vaak geassocieerd wordt met modernisme.

Paddepoel is een voorbeeld voor een wijk waarin de auto de overhand heeft in de publieke ruimte. Placemaking activiteiten betrekken de bewoners bij het vernieuwen van hun wijk en maken hen bewust van de impact van ruimte op gezondheid.

Tijdens de looptijd van het Living Lab project zullen er bezigheden in de wijk plaatsvinden die te maken hebben met dit placemaking thema.

Updates hierover kun je vinden onder het kopje Nieuws