Living Lab

Het in november 2022 afgesloten UDIHiG project resulteerde in concrete stedenbouwkundige herontwerpen in de openbare ruimte voor Paddepoel, Groningen. Een typische wijk uit de wederopbouwperiode (1950-1975). Deze met virtual reality onderbouwde plannen hebben als doel gezonde leefstijlen te stimuleren. De ontwerpen zijn er – maar wat nu?

Als vervolg van UDIHiG werd dit Living Lab in het leven geroepen. Living Lab bouwt voort op de bevindingen van UDIHiG en pakt het probleem van stilstand en het verlies van steun voor plannen na afronding aan. De titel luidt dan ook: Living Lab, voortbouwen aan gezondheid.

Het doel van het Living Lab is om deze vervolgfase energiek en interactief te maken, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor de mogelijke uitvoering van de herontwerpen die zijn ontwikkeld binnen het UDIHiG-project.

Samen met de bewoners en andere Paddepoel betrokkenen onderzoekt het Living Lab de veranderingsvoorwaarden en maakt het een veranderkundige analyse. Deze analyse wordt gecombineerd met placemaking activiteiten in en voor de wijk en past de concrete plannen waar nodig naar wens aan.

Het Living Lab bereidt een aanpak voor die het streven van de health in all policies filosofie van de WHO (World Health Organization) ondersteunen. Deze filosofie is gericht op het samenbrengen van initiatieven en beleidsmaatregelen van verschillende belanghebbenden die van invloed zijn op de gezondheid van bewoners in Paddepoel.

Dit Living Lab begint dus waar UDIHiG eindigde. Het consortium van UDIHiG is de drijvende kracht, de projectorganisatie blijft intact. Het sluit aan bij bestaande initiatieven, waaronder proefprojecten voor de herinrichting van straten, het
Masterplan ‘LAB Kloppend Hart Paddepoel’ en
Stichting Co-creatie.