Veranderkundige Analyse

De veranderkundige analyse begint bij het in kaart brengen van:

$

de behoeften naar verandering bij de relevante belanghebbenden,

$

een systematische analyse van de (technische) ingewikkeldheid van de voorgestelde verandering, inclusief de aanwezigheid van benodigde vaardigheden, de capaciteiten (tijd en geld), en de wil om daadwerkelijk tot verandering over te gaan,

$

de onderlinge (machts-)relaties van de verschillende partijen. 

Verandering betekent soms ook dat sommige kenmerken ongewijzigd blijven.
De verschillende visies hierop zijn belangrijk om te achterhalen.