UDIHiG

Uit onderzoek blijkt dat naoorlogse stadswijken in geïndustrialiseerde landen door hun ontwerp de levensstijl van hun bewoners negatief te beïnvloeden.

Het Groningse project UDIHiG (kort voor: Urban Design for Improving Health in Groningen) onderzocht hoe stedenbouwkundige ingrepen in de openbare ruimte in de wijk Paddepoel het gezondheidsgedrag van bewoners zouden kunnen verbeteren. Paddepoel is een voorbeeld van een typische naoorlogse wederopbouwwijk.

Het project hield zich bezig met de manier waarop mensen leven, welke wordt beïnvloed door de manier waarop hun wijk is ontworpen. Met andere woorden, het project onderzocht hoe de oorspronkelijke architectuur en stedenbouwkundige opzet, evenals latere veranderingen, van invloed zijn op de leefstijlen van de bewoners. Centraal in dit onderzoek stond de input van de bewoners.

In de eerste fase van het project (2018-2019) is er een pilot uitgevoerd. Dat houdt in dat er een klein onderzoek werd gedaan om iets uit te proberen. Samen met de bewoners van Paddepoel is er, door middel van VR-brillen (virtual reality), onderzocht welke aanpassingen nodig zijn om de gekozen locaties te verbeteren.

In de tweede fase van het project (2019-2022) is een precieze beschrijving gemaakt van de wijk Paddepoel, inclusief gegevens over de mensen die er wonen, hoe de wijk is ontworpen en informatie over de gezondheid van de bewoners. 

Vervolgens zijn er, samen met de bewoners en andere betrokkenen in Paddepoel, veranderingen aangebracht in het ontwerp van de wijk. Dit gebeurde door het gebruik van virtual reality-tools en andere innovatieve methoden. Op deze manier werden de bewoners actief betrokken bij alle stappen van het project.

Ze konden de voorgestelde stedelijke veranderingen beoordelen door middel van virtual reality en vragenlijsten. Op die manier konden ze inschatten wat de verwachte impact zou zijn op hun levensstijl.

Daarna is er in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen een eind ontwerp ontwikkeld die de bewoners aanmoedigt om een gezondere levensstijl aan te nemen. Ten slotte zijn de belangrijkste resultaten gedeeld met alle betrokkenen.

De ontwikkelde methode is veelbelovend om locaties in een naoorlogse stadswijk te selecteren die heringericht moeten worden, met aandacht voor gezondheidsfactoren. Hierbij wordt rekening gehouden met het perspectief van verschillende belanghebbenden en er wordt actieve betrokkenheid van de bewoners gestimuleerd.

Voor verdere verdieping lees hier meer: